Tietosuojaseloste

Tämä on toiminimiyritys Tmi Finolon (Y-tunnus 3101874-8) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 23.9.2021, tarkistettu 21.3.2023

Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava henkilö
Satu-Marjaana Peltola
Myyrätie 19, 45150 Kouvola
p. 044-2441228

Rekisterin nimi

Tmi Finolon asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus

Valvira ja Aluehallintovirasto säätelevät ja valvovat toimintaani, koska olen fysioterapeuttina terveydenhuollon ammattihenkilö. Lain mukaan minun
täytyy laatia ja ylläpitää asiakas-/potilasrekisteriä ja laatia potilasasiakirjat. Ne säilytetään asianmukaisesti lukkokaapissa, ja niihin on pääsy vain
rekisterinpitäjällä. Niitä luovutetaan ulkopuolisille vain asiakkaan pyynnöstä tai lakiin perustuen. Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa myös
maksajataholle tai lähetteen laatineelle lääkärille. Tietoja luovutetaan vain kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa
rajoissa. Esitietolomakkeessa pyydän tietoja, jotta voin olla varma, että hoitoa on turvallista antaa ja käyntitiedot kirjataan asiakirjoihin.
Henkilötietojen osalta Valvira on määritellyt ohjeet tarkasti, joten siksi niitä kysytään. Asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäville hänestä kirjattuja
tietoja. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen ja arkaluontoisten tietojen (terveystiedot) perustuu toimialaan.

Kerätyt tiedot

Etu- ja sukunimi, henkilötunnus/syntymäaika, osoitetiedot, puhelinnumero, kotipaikka, asiakassuhteen alkamisaika ja hoitojaksoja koskevat tiedot,
kuten lähete- ja käyntitiedot. Säännönmukaiset tietolähteet ovat asiakas, asiakkaan lähipiiri, maksajataho ja muut mahdolliset hoitavat tahot.

Asiakirjojen säilytys

Paperimuotoinen asiakasrekisteri, joka säilytetään yrityksen toimitilassa lukkokaapissa. Avain on vain rekisterinpitäjän saatavilla.

Mitään rekisterin tietoja ei käytetä markkinointiin eikä luovuteta kolmansille osapuolille.
Käytössäni on korttimaksupääte iZettle, joka vastaa asiakastietojen turvallisesta käsittelystä omalta osaltaan.
Yhteistyökumppanit Smartum ja Epassi vastaavat tietosuojasta omalta osaltaan
Tmi Finolo ei kerää tai käytä www-sivuston kävijätietoja.
Tmi Finolo Facebook-sivustoa saatetaan käyttää kohdennettuun markkinointiin.

Lisätietoa:
www.valvira.fi
https://www.izettle.com/fi/yksityisyyden-suoja

Scroll to Top